หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!

 
::: ปวช. :::
  แผนกวิชาช่างยนต์ ดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
  แผนกวิชาการบัญชี ดาวน์โหลด
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลด
  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ดาวน์โหลด

 

::: ปวส. :::
  แผนกวิชาช่างยนต์ ปวช.   ม.6
  แผนกไฟฟ้ากำลัง ปวช.   ม.6
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.   ม.6
  แผนกวิชาการบัญชี ปวช.   ม.6
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.   ม.6
  แผนกก่อสร้าง ปวช.   ม.6

 
Web Counter
 
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282    โทรสาร :
043-834282