หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!

 

นายจักรกฤษณ์ พูนดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

 
 
นายวิศิษฎ์ ดวงหัสดี
นางขนิษฐา วิเเชียรเขต
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ยอดวงษ์
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
 

 
Web Counter
Meter odometer  
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282    โทรสาร :
043-834282