หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!

 

   

นโยบายวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

จุดเน้นที่  1  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จุดเน้นที่  2  การพัฒนาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
จุดเน้นที่  3  การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ
จุดเน้นที่  4  การส่งเสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถ
จุดเน้นที่  5  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางทางวิทยาการ  และเทคโนโลยีในระบบ   สารสนเทศ 
 
 
 
 

 
Web Counter
 
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282    โทรสาร :
043-834282