หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!

 


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2557
   
 
ระดับชั้น แผนกวิชา ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
ปวช.1 ช่างยนต์        
  ช่างไฟฟ้ากำลัง        
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์        
  ช่างก่อสร้าง        
  ช่างกลโรงงาน        
  การบัญชี        
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
  การโรงแรมและการท่องเที่ยว        
  รวมทั้งสิ้น        
           
ปวช.2 ช่างยนต์        
  ช่างไฟฟ้ากำลัง        
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์        
  ช่างก่อสร้าง        
  ช่างกลโรงงาน        
  การบัญชี        
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
  การโรงแรมและการท่องเที่ยว        
  รวมทั้งสิ้น        
           
ปวช.3 ช่างยนต์        
  ช่างไฟฟ้ากำลัง        
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์        
  ช่างเชื่อมโลหะ        
  ช่างก่อสร้าง        
  ช่างกลโรงงาน        
  การบัญชี        
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
  การโรงแรมและการท่องเที่ยว        
  รวมทั้งสิ้น        
           
           
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2557        
ปวส.1 ช่างยนต์        
  ช่างไฟฟ้ากำลัง        
  ช่างโยธา        
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์        
  การบัญชี        
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
  ช่างยนต์ (เทียบโอน)        
  ช่างไฟฟ้ากำลัง (เทียบโอน)        
  ช่างโยธา (เทียบโอน)        
  การบัญชี (เทียบโอน)        
  รวมทั้งสิ้น        
           
ปวส.2 ช่างยนต์        
  ช่างไฟฟ้ากำลัง        
  ช่างโยธา        
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์        
  การบัญชี        
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
  ช่างยนต์ (เทียบโอน)        
  ช่างไฟฟ้ากำลัง (เทียบโอน)        
  ช่างโยธา (เทียบโอน)        
  การบัญชี (เทียบโอน)        
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)        
  รวมทั้งสิ้น        
     

 
 
 
 
 

 
Web Counter
 
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282    โทรสาร :
043-834282