หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!

 

 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2556

 
สาขาวิชา
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนที่จบ
คิดเป็นร้อยละ
ช่างยนต์
21
19
90.48
ช่างเครื่องมือกล
13
6
46.15
ช่างไฟฟ้ากำลัง
24
17
70.83
อิเล็กทรอนิกส์
11
9
81.82
ช่างก่อสร้าง
6
6
100
การบัญชี
28
23
82.14
คอมพิวเตอร์
27
25
92.59
การโรงแรม
10
10
100
รวมทั้งสิ้น
140
112
80
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556
 
สาขาวิชา
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนที่จบ
คิดเป็นร้อยละ
ช่างยนต์
14
13
92.86
ช่างไฟฟ้ากำลัง
27
23
85.19
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
9
8
88.89
การบัญชี
19
19
100
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18
18
100
ก่อสร้าง
9
9
100
รวมทั้งสิ้น
96
90
93.75
 
     
     
     
     

 
 
 
 
Web Counter
 
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282    โทรสาร :
043-834282